תוצאה
אישי
קטגוריה
48 / 7
15%
מגדר
157 / 14
9%
כללי
193 / 16
9%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
6.2K 6.20 Km 00:37:24
16K 16.00 Km 01:36:07
21K 21.00 Km 02:13:11
30K 30.00 Km 03:03:26
34.2K 34.20 Km 03:26:21
44K 44.00 Km 04:29:20
49K 49.00 Km 05:10:57
58K 58.00 Km 06:06:41
61K 61.00 Km 06:22:33
Total Run 61.00 Km 06:22:33
הצג מפה