פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
6.2K 6.20 Km 00:35:43
16K 16.00 Km 01:33:14
21K 21.00 Km 02:18:50
30K 30.00 Km 03:17:52
33K 33.00 Km 03:37:16
Total Run 33.00 Km 03:37:16
מפה