תוצאה
קטגוריה
11 / 11
100%
מגדר
25 / 25
100%
כללי
25 / 25
100%