תוצאה
קטגוריה
11 / 10
91%
מגדר
25 / 24
96%
כללי
25 / 24
96%