תוצאה
קטגוריה
11 / 9
82%
מגדר
25 / 23
92%
כללי
25 / 23
92%