תוצאה
קטגוריה
11 / 8
73%
מגדר
25 / 21
84%
כללי
25 / 21
84%