תוצאה
קטגוריה
5 / 4
80%
מגדר
25 / 20
80%
כללי
25 / 20
80%