תוצאה
קטגוריה
5 / 3
60%
מגדר
25 / 19
76%
כללי
25 / 19
76%