תוצאה
קטגוריה
11 / 7
64%
מגדר
25 / 18
72%
כללי
25 / 18
72%