תוצאה
קטגוריה
11 / 6
55%
מגדר
25 / 17
68%
כללי
25 / 17
68%