תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
25 / 16
64%
כללי
25 / 16
64%