תוצאה
קטגוריה
11 / 5
46%
מגדר
25 / 15
60%
כללי
25 / 15
60%