תוצאה
קטגוריה
5 / 2
40%
מגדר
25 / 14
57%
כללי
25 / 14
57%