תוצאה
קטגוריה
11 / 3
28%
מגדר
25 / 11
44%
כללי
25 / 11
44%