תוצאה
קטגוריה
11 / 2
19%
מגדר
25 / 10
40%
כללי
25 / 10
40%