תוצאה
קטגוריה
8 / 8
100%
מגדר
25 / 8
32%
כללי
25 / 8
32%