תוצאה
קטגוריה
8 / 6
75%
מגדר
25 / 6
24%
כללי
25 / 6
24%