תוצאה
קטגוריה
8 / 4
50%
מגדר
25 / 4
16%
כללי
25 / 4
16%