תוצאה
קטגוריה
18 / 17
95%
מגדר
73 / 60
83%
כללי
97 / 75
78%
קיצר בשחיה
הערות
Swim 64/97
Bike 62/97
Run 86/97
הצג מפה