תוצאה
קטגוריה
11 / 8
73%
מגדר
37 / 25
68%
כללי
124 / 108
88%
Swim 81/124
Bike 109/124
Run 111/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:17:41
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:32:02
Bike 6.5K 6.50 Km 00:40:43
Bike 10.5K 10.50 Km 00:48:23
Bike 14.5K 14.50 Km 00:57:29
Bike 18.5K 18.50 Km 01:04:59
Bike 22.5K 22.50 Km 01:14:38
Bike 24K 24.00 Km 01:17:52
Total Bike 24.00 Km 01:17:52
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:29:36
Run 3.75K 3.75 Km 01:45:35
Run 5K 5.00 Km 01:53:18
Total Run 5.00 Km 01:53:18
מעבר
T1 00:05:33
T2 00:03:19
הצג מפה