תוצאה
קטגוריה
11 / 7
64%
מגדר
37 / 23
63%
כללי
124 / 105
85%
Swim 111/124
Bike 115/124
Run 39/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:22:13
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:33:15
Bike 6.5K 6.50 Km 00:43:24
Bike 10.5K 10.50 Km 00:52:08
Bike 14.5K 14.50 Km 01:02:37
Bike 18.5K 18.50 Km 01:11:05
Bike 22.5K 22.50 Km 01:21:49
Bike 24K 24.00 Km 01:25:03
Total Bike 24.00 Km 01:25:03
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:32:42
Run 3.75K 3.75 Km 01:45:06
Run 5K 5.00 Km 01:51:14
Total Run 5.00 Km 01:51:14
מעבר
T1 00:04:38
T2 00:01:02
הצג מפה