תוצאה
קטגוריה
11 / 6
55%
מגדר
37 / 22
60%
כללי
124 / 103
84%
Swim 44/124
Bike 106/124
Run 112/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:16:13
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:26:44
Bike 6.5K 6.50 Km 00:36:03
Bike 10.5K 10.50 Km 00:44:17
Bike 14.5K 14.50 Km 00:53:53
Bike 18.5K 18.50 Km 01:02:04
Bike 22.5K 22.50 Km 01:12:19
Bike 24K 24.00 Km 01:15:26
Total Bike 24.00 Km 01:15:26
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:26:11
Run 3.75K 3.75 Km 01:42:48
Run 5K 5.00 Km 01:50:54
Total Run 5.00 Km 01:50:54
מעבר
T1 00:05:00
T2 00:02:40
הצג מפה