תוצאה
קטגוריה
11 / 4
37%
מגדר
37 / 20
55%
כללי
124 / 97
79%
Swim 96/124
Bike 97/124
Run 106/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:19:32
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:30:15
Bike 6.5K 6.50 Km 00:38:52
Bike 10.5K 10.50 Km 00:46:43
Bike 14.5K 14.50 Km 00:56:15
Bike 18.5K 18.50 Km 01:03:57
Bike 22.5K 22.50 Km 01:13:48
Bike 24K 24.00 Km 01:16:48
Total Bike 24.00 Km 01:16:48
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:27:23
Run 3.75K 3.75 Km 01:42:32
Run 5K 5.00 Km 01:49:23
Total Run 5.00 Km 01:49:23
מעבר
T1 00:04:43
T2 00:02:18
הצג מפה
דירוג