תוצאה
קטגוריה
20 / 13
65%
מגדר
87 / 69
80%
כללי
124 / 82
67%
Swim 74/124
Bike 80/124
Run 82/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:17:31
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:28:10
Bike 6.5K 6.50 Km 00:36:53
Bike 10.5K 10.50 Km 00:44:19
Bike 14.5K 14.50 Km 00:53:19
Bike 18.5K 18.50 Km 01:00:37
Bike 22.5K 22.50 Km 01:09:48
Bike 24K 24.00 Km 01:12:45
Total Bike 24.00 Km 01:12:45
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:21:59
Run 3.75K 3.75 Km 01:36:42
Run 5K 5.00 Km 01:43:23
Total Run 5.00 Km 01:43:23
מעבר
T1 00:05:17
T2 00:01:16
הצג מפה
דירוג

רצף זמן