תוצאה
קטגוריה
35 / 25
72%
מגדר
87 / 65
75%
כללי
124 / 78
63%
Swim 57/124
Bike 69/124
Run 93/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:15:43
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:26:53
Bike 6.5K 6.50 Km 00:35:04
Bike 10.5K 10.50 Km 00:42:16
Bike 14.5K 14.50 Km 00:51:20
Bike 18.5K 18.50 Km 00:58:47
Bike 22.5K 22.50 Km 01:07:47
Bike 24K 24.00 Km 01:10:33
Total Bike 24.00 Km 01:10:33
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:20:21
Run 3.75K 3.75 Km 01:34:50
Run 5K 5.00 Km 01:42:04
Total Run 5.00 Km 01:42:04
מעבר
T1 00:06:10
T2 00:02:18
הצג מפה
דירוג