תוצאה
קטגוריה
35 / 24
69%
מגדר
87 / 64
74%
כללי
124 / 77
63%
Swim 29/124
Bike 105/124
Run 51/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:16:21
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:26:15
Bike 6.5K 6.50 Km 00:35:27
Bike 10.5K 10.50 Km 00:43:21
Bike 14.5K 14.50 Km 00:52:58
Bike 18.5K 18.50 Km 01:01:09
Bike 22.5K 22.50 Km 01:11:21
Bike 24K 24.00 Km 01:14:40
Total Bike 24.00 Km 01:14:40
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:22:38
Run 3.75K 3.75 Km 01:35:28
Run 5K 5.00 Km 01:42:01
Total Run 5.00 Km 01:42:01
מעבר
T1 00:04:08
T2 00:01:32
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
20 2310 ערן חובב 01:39:17
21 2727 אמיר גבל 01:39:21
22 2739 יובל ליאון 01:40:31
23 2268 עופר חייט 01:40:38
24 5202 רן אריכא 01:42:01
25 2304 אודי גרינפלד 01:42:04
26 2484 יניב ארואסטי 01:42:16
27 5373 אורן כדר 01:42:48
28 2299 דורון ברטל 01:42:48

רצף זמן