תוצאה
קטגוריה
20 / 11
56%
מגדר
87 / 62
72%
כללי
124 / 75
61%
Swim 102/124
Bike 63/124
Run 57/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:20:15
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:30:44
Bike 6.5K 6.50 Km 00:38:51
Bike 10.5K 10.50 Km 00:46:08
Bike 14.5K 14.50 Km 00:54:27
Bike 18.5K 18.50 Km 01:01:31
Bike 22.5K 22.50 Km 01:10:49
Bike 24K 24.00 Km 01:13:42
Total Bike 24.00 Km 01:13:42
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:22:41
Run 3.75K 3.75 Km 01:35:10
Run 5K 5.00 Km 01:41:25
Total Run 5.00 Km 01:41:25
מעבר
T1 00:05:12
T2 00:02:19
הצג מפה