תוצאה
קטגוריה
35 / 23
66%
מגדר
87 / 59
68%
כללי
124 / 72
59%
Swim 41/124
Bike 68/124
Run 87/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:17:28
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:26:06
Bike 6.5K 6.50 Km 00:34:13
Bike 10.5K 10.50 Km 00:41:34
Bike 14.5K 14.50 Km 00:50:36
Bike 18.5K 18.50 Km 00:57:50
Bike 22.5K 22.50 Km 01:06:53
Bike 24K 24.00 Km 01:09:43
Total Bike 24.00 Km 01:09:43
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:18:40
Run 3.75K 3.75 Km 01:33:12
Run 5K 5.00 Km 01:40:38
Total Run 5.00 Km 01:40:38
מעבר
T1 00:03:37
T2 00:01:35
הצג מפה