תוצאה
קטגוריה
35 / 22
63%
מגדר
87 / 58
67%
כללי
124 / 71
58%
Swim 28/124
Bike 59/124
Run 103/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:16:43
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:25:51
Bike 6.5K 6.50 Km 00:33:46
Bike 10.5K 10.50 Km 00:41:22
Bike 14.5K 14.50 Km 00:49:44
Bike 18.5K 18.50 Km 00:56:41
Bike 22.5K 22.50 Km 01:05:06
Bike 24K 24.00 Km 01:08:04
Total Bike 24.00 Km 01:08:04
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:17:52
Run 3.75K 3.75 Km 01:32:59
Run 5K 5.00 Km 01:40:31
Total Run 5.00 Km 01:40:31
מעבר
T1 00:03:45
T2 00:02:04
הצג מפה