תוצאה
קטגוריה
11 / 3
28%
מגדר
37 / 12
33%
כללי
124 / 67
55%
Swim 34/124
Bike 61/124
Run 94/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:16:46
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:25:51
Bike 6.5K 6.50 Km 00:33:51
Bike 14.5K 14.50 Km 00:49:45
Bike 18.5K 18.50 Km 00:56:53
Bike 22.5K 22.50 Km 01:05:46
Bike 24K 24.00 Km 01:08:39
Total Bike 24.00 Km 01:08:39
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:18:42
Run 3.75K 3.75 Km 01:33:20
Run 5K 5.00 Km 01:40:15
Total Run 5.00 Km 01:40:15
מעבר
T1 00:04:00
T2 00:02:17
הצג מפה
דירוג