תוצאה
קטגוריה
16 / 5
32%
מגדר
37 / 11
30%
כללי
124 / 65
53%
Swim 49/124
Bike 84/124
Run 56/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:17:44
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:26:42
Bike 6.5K 6.50 Km 00:35:06
Bike 10.5K 10.50 Km 00:42:28
Bike 14.5K 14.50 Km 00:51:45
Bike 18.5K 18.50 Km 00:59:08
Bike 22.5K 22.50 Km 01:09:14
Bike 24K 24.00 Km 01:12:07
Total Bike 24.00 Km 01:12:07
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:20:58
Run 3.75K 3.75 Km 01:33:35
Run 5K 5.00 Km 01:39:49
Total Run 5.00 Km 01:39:49
מעבר
T1 00:03:35
T2 00:01:54
הצג מפה
דירוג