תוצאה
קטגוריה
35 / 21
60%
מגדר
87 / 53
61%
כללי
124 / 63
51%
Swim 59/124
Bike 65/124
Run 68/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:18:56
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:27:59
Bike 6.5K 6.50 Km 00:36:26
Bike 10.5K 10.50 Km 00:43:37
Bike 14.5K 14.50 Km 00:51:57
Bike 18.5K 18.50 Km 00:58:55
Bike 22.5K 22.50 Km 01:07:39
Bike 24K 24.00 Km 01:10:34
Total Bike 24.00 Km 01:10:34
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:19:45
Run 3.75K 3.75 Km 01:33:07
Run 5K 5.00 Km 01:39:21
Total Run 5.00 Km 01:39:21
מעבר
T1
T2 00:01:50
הצג מפה