תוצאה
קטגוריה
35 / 20
58%
מגדר
87 / 51
59%
כללי
124 / 61
50%
Swim 79/124
Bike 75/124
Run 46/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:18:27
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:28:11
Bike 6.5K 6.50 Km 00:36:50
Bike 10.5K 10.50 Km 00:44:21
Bike 14.5K 14.50 Km 00:53:23
Bike 18.5K 18.50 Km 01:00:39
Bike 22.5K 22.50 Km 01:09:52
Bike 24K 24.00 Km 01:12:35
Total Bike 24.00 Km 01:12:35
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:20:34
Run 3.75K 3.75 Km 01:33:13
Run 5K 5.00 Km 01:39:17
Total Run 5.00 Km 01:39:17
מעבר
T1 00:04:42
T2 00:01:22
הצג מפה