תוצאה
קטגוריה
20 / 8
40%
מגדר
87 / 49
57%
כללי
124 / 56
46%
Swim 92/124
Bike 54/124
Run 58/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:20:20
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:29:01
Bike 6.5K 6.50 Km 00:36:38
Bike 10.5K 10.50 Km 00:43:28
Bike 14.5K 14.50 Km 00:51:29
Bike 18.5K 18.50 Km 00:58:31
Bike 22.5K 22.50 Km 01:07:11
Bike 24K 24.00 Km 01:10:03
Total Bike 24.00 Km 01:10:03
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:19:09
Run 3.75K 3.75 Km 01:31:43
Run 5K 5.00 Km 01:37:53
Total Run 5.00 Km 01:37:53
מעבר
T1 00:03:32
T2 00:01:48
הצג מפה
דירוג

רצף זמן