תוצאה
קטגוריה
35 / 19
55%
מגדר
87 / 47
55%
כללי
124 / 54
44%
Swim 68/124
Bike 76/124
Run 25/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:18:42
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:27:37
Bike 6.5K 6.50 Km 00:36:07
Bike 10.5K 10.50 Km 00:43:28
Bike 14.5K 14.50 Km 00:52:23
Bike 18.5K 18.50 Km 00:59:46
Bike 22.5K 22.50 Km 01:09:14
Bike 24K 24.00 Km 01:11:58
Total Bike 24.00 Km 01:11:58
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:19:48
Run 3.75K 3.75 Km 01:31:49
Run 5K 5.00 Km 01:37:06
Total Run 5.00 Km 01:37:06
מעבר
T1 00:03:45
T2 00:01:36
הצג מפה
דירוג

רצף זמן