תוצאה
קטגוריה
32 / 20
63%
מגדר
87 / 45
52%
כללי
124 / 52
42%
Swim 22/124
Bike 45/124
Run 86/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:15:34
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:24:31
Bike 6.5K 6.50 Km 00:32:19
Bike 10.5K 10.50 Km 00:39:29
Bike 14.5K 14.50 Km 00:47:17
Bike 18.5K 18.50 Km 00:54:14
Bike 22.5K 22.50 Km 01:02:18
Bike 24K 24.00 Km 01:05:20
Total Bike 24.00 Km 01:05:20
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:14:50
Run 3.75K 3.75 Km 01:29:41
Run 5K 5.00 Km 01:36:14
Total Run 5.00 Km 01:36:14
מעבר
T1 00:04:06
T2 00:01:43
הצג מפה
דירוג