תוצאה
קטגוריה
35 / 18
52%
מגדר
87 / 43
50%
כללי
124 / 50
41%
Swim 98/124
Bike 43/124
Run 36/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:18:44
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:29:23
Bike 6.5K 6.50 Km 00:36:57
Bike 10.5K 10.50 Km 00:43:56
Bike 14.5K 14.50 Km 00:52:03
Bike 18.5K 18.50 Km 00:58:57
Bike 22.5K 22.50 Km 01:07:10
Bike 24K 24.00 Km 01:09:49
Total Bike 24.00 Km 01:09:49
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:18:14
Run 3.75K 3.75 Km 01:30:05
Run 5K 5.00 Km 01:35:51
Total Run 5.00 Km 01:35:51
מעבר
T1 00:05:38
T2 00:02:05
הצג מפה