תוצאה
קטגוריה
35 / 17
49%
מגדר
87 / 40
46%
כללי
124 / 47
38%
Swim 36/124
Bike 27/124
Run 79/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:17:07
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:25:43
Bike 6.5K 6.50 Km 00:33:27
Bike 10.5K 10.50 Km 00:39:55
Bike 14.5K 14.50 Km 00:47:48
Bike 18.5K 18.50 Km 00:54:23
Bike 22.5K 22.50 Km 01:02:14
Bike 24K 24.00 Km 01:04:54
Total Bike 24.00 Km 01:04:54
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:13:43
Run 3.75K 3.75 Km 01:27:42
Run 5K 5.00 Km 01:34:53
Total Run 5.00 Km 01:34:53
מעבר
T1 00:03:48
T2 00:01:35
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
13 2378 דוד גומס 01:32:00
14 3294 שי גרנות 01:33:10
15 6510 רונן חן 01:33:18
16 3654 משה אורן 01:33:55
17 6083 אלכס קורילובסקי 01:34:53
18 2227 דורון עטייה 01:35:51
19 4237 ידידיה לנצקרון 01:37:06
20 2310 ערן חובב 01:39:17
21 2727 אמיר גבל 01:39:21

רצף זמן