תוצאה
קטגוריה
20 / 6
30%
מגדר
87 / 39
45%
כללי
124 / 46
38%
Swim 61/124
Bike 49/124
Run 42/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:17:54
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:26:50
Bike 6.5K 6.50 Km 00:34:35
Bike 10.5K 10.50 Km 00:41:33
Bike 14.5K 14.50 Km 00:49:40
Bike 18.5K 18.50 Km 00:56:40
Bike 22.5K 22.50 Km 01:05:13
Bike 24K 24.00 Km 01:07:57
Total Bike 24.00 Km 01:07:57
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:16:10
Run 3.75K 3.75 Km 01:28:24
Run 5K 5.00 Km 01:34:21
Total Run 5.00 Km 01:34:21
מעבר
T1 00:04:09
T2 00:01:37
הצג מפה