תוצאה
קטגוריה
35 / 16
46%
מגדר
87 / 37
43%
כללי
124 / 44
36%
Swim 53/124
Bike 20/124
Run 75/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:16:30
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:26:01
Bike 6.5K 6.50 Km 00:33:37
Bike 10.5K 10.50 Km 00:40:20
Bike 14.5K 14.50 Km 00:47:41
Bike 18.5K 18.50 Km 00:54:20
Bike 22.5K 22.50 Km 01:02:00
Bike 24K 24.00 Km 01:04:30
Total Bike 24.00 Km 01:04:30
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:15:05
Run 3.75K 3.75 Km 01:27:54
Run 5K 5.00 Km 01:33:55
Total Run 5.00 Km 01:33:55
מעבר
T1 00:04:58
T2 00:02:42
הצג מפה