תוצאה
קטגוריה
32 / 17
54%
מגדר
87 / 36
42%
כללי
124 / 43
35%
Swim 38/124
Bike 73/124
Run 12/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:16:42
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:37:08
Bike 6.5K 6.50 Km 00:46:42
Total Bike 6.50 Km 00:46:42
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:17:12
Run 3.75K 3.75 Km 01:28:23
Run 5K 5.00 Km 01:33:33
Total Run 5.00 Km 01:33:33
מעבר
T1 00:04:20
T2
הצג מפה
דירוג