תוצאה
קטגוריה
35 / 15
43%
מגדר
87 / 34
40%
כללי
124 / 40
33%
Swim 37/124
Bike 25/124
Run 64/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:17:38
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:25:42
Bike 6.5K 6.50 Km 00:33:29
Bike 10.5K 10.50 Km 00:39:56
Bike 14.5K 14.50 Km 00:47:48
Bike 18.5K 18.50 Km 00:54:24
Bike 22.5K 22.50 Km 01:02:13
Bike 24K 24.00 Km 01:04:52
Total Bike 24.00 Km 01:04:52
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:13:35
Run 3.75K 3.75 Km 01:27:02
Run 5K 5.00 Km 01:33:18
Total Run 5.00 Km 01:33:18
מעבר
T1 00:03:21
T2 00:01:27
הצג מפה