תוצאה
קטגוריה
35 / 14
40%
מגדר
87 / 33
38%
כללי
124 / 39
32%
Swim 20/124
Bike 71/124
Run 20/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:15:36
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:24:52
Bike 6.5K 6.50 Km 00:33:37
Bike 10.5K 10.50 Km 00:40:57
Bike 14.5K 14.50 Km 00:49:43
Bike 18.5K 18.50 Km 00:56:46
Bike 22.5K 22.50 Km 01:05:54
Bike 24K 24.00 Km 01:08:33
Total Bike 24.00 Km 01:08:33
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:15:53
Run 3.75K 3.75 Km 01:27:26
Run 5K 5.00 Km 01:33:10
Total Run 5.00 Km 01:33:10
מעבר
T1 00:03:56
T2 00:01:20
הצג מפה
דירוג