תוצאה
קטגוריה
32 / 15
47%
מגדר
87 / 30
35%
כללי
124 / 34
28%
Swim 15/124
Bike 32/124
Run 72/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:14:07
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:23:15
Bike 6.5K 6.50 Km 00:31:02
Bike 10.5K 10.50 Km 00:37:48
Bike 14.5K 14.50 Km 00:44:57
Bike 18.5K 18.50 Km 00:51:47
Bike 22.5K 22.50 Km 01:00:16
Bike 24K 24.00 Km 01:02:57
Total Bike 24.00 Km 01:02:57
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:12:20
Run 3.75K 3.75 Km 01:25:41
Run 5K 5.00 Km 01:32:09
Total Run 5.00 Km 01:32:09
מעבר
T1 00:04:21
T2 00:01:53
הצג מפה