תוצאה
קטגוריה
35 / 13
38%
מגדר
87 / 29
34%
כללי
124 / 33
27%
Swim 21/124
Bike 53/124
Run 40/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:15:50
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:24:25
Bike 6.5K 6.50 Km 00:32:29
Bike 10.5K 10.50 Km 00:39:57
Bike 14.5K 14.50 Km 00:47:47
Bike 18.5K 18.50 Km 00:54:30
Bike 22.5K 22.50 Km 01:03:03
Bike 24K 24.00 Km 01:05:46
Total Bike 24.00 Km 01:05:46
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:13:29
Run 3.75K 3.75 Km 01:25:45
Run 5K 5.00 Km 01:32:00
Total Run 5.00 Km 01:32:00
מעבר
T1 00:03:46
T2 00:01:21
הצג מפה
דירוג

רצף זמן