תוצאה
קטגוריה
32 / 14
44%
מגדר
87 / 28
33%
כללי
124 / 31
25%
Swim 24/124
Bike 37/124
Run 44/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:16:40
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:24:46
Bike 6.5K 6.50 Km 00:33:10
Bike 10.5K 10.50 Km 00:39:50
Bike 14.5K 14.50 Km 00:47:44
Bike 18.5K 18.50 Km 00:54:24
Bike 22.5K 22.50 Km 01:02:15
Bike 24K 24.00 Km 01:05:00
Total Bike 24.00 Km 01:05:00
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:13:16
Run 3.75K 3.75 Km 01:25:42
Run 5K 5.00 Km 01:31:33
Total Run 5.00 Km 01:31:33
מעבר
T1 00:03:32
T2 00:01:47
הצג מפה