תוצאה
קטגוריה
32 / 13
41%
מגדר
87 / 27
32%
כללי
124 / 29
24%
Swim 64/124
Bike 26/124
Run 21/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:18:47
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:26:40
Bike 6.5K 6.50 Km 00:33:54
Bike 10.5K 10.50 Km 00:40:39
Bike 14.5K 14.50 Km 00:48:33
Bike 18.5K 18.50 Km 00:55:26
Bike 22.5K 22.50 Km 01:03:26
Bike 24K 24.00 Km 01:06:08
Total Bike 24.00 Km 01:06:08
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:14:16
Run 3.75K 3.75 Km 01:25:25
Run 5K 5.00 Km 01:30:53
Total Run 5.00 Km 01:30:53
מעבר
T1 00:03:22
T2 00:01:57
הצג מפה