תוצאה
קטגוריה
35 / 12
35%
מגדר
87 / 26
30%
כללי
124 / 28
23%
Swim 26/124
Bike 34/124
Run 32/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:16:30
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:24:52
Bike 6.5K 6.50 Km 00:32:36
Bike 10.5K 10.50 Km 00:39:51
Bike 14.5K 14.50 Km 00:47:19
Bike 18.5K 18.50 Km 00:54:15
Bike 22.5K 22.50 Km 01:02:10
Bike 24K 24.00 Km 01:04:54
Total Bike 24.00 Km 01:04:54
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:13:02
Run 3.75K 3.75 Km 01:25:14
Run 5K 5.00 Km 01:30:38
Total Run 5.00 Km 01:30:38
מעבר
T1 00:03:45
T2 00:01:21
הצג מפה