תוצאה
קטגוריה
35 / 11
32%
מגדר
87 / 25
29%
כללי
124 / 27
22%
Swim 91/124
Bike 35/124
Run 7/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:20:31
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:28:25
Bike 6.5K 6.50 Km 00:35:51
Bike 10.5K 10.50 Km 00:42:42
Bike 14.5K 14.50 Km 00:50:35
Bike 18.5K 18.50 Km 00:57:09
Bike 22.5K 22.50 Km 01:05:31
Bike 24K 24.00 Km 01:08:22
Total Bike 24.00 Km 01:08:22
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:15:24
Run 3.75K 3.75 Km 01:25:34
Run 5K 5.00 Km 01:30:35
Total Run 5.00 Km 01:30:35
מעבר
T1 00:03:10
T2 00:01:39
הצג מפה