תוצאה
קטגוריה
35 / 10
29%
מגדר
87 / 21
25%
כללי
124 / 23
19%
Swim 19/124
Bike 33/124
Run 26/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:15:37
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:24:23
Bike 6.5K 6.50 Km 00:31:34
Bike 10.5K 10.50 Km 00:38:10
Bike 14.5K 14.50 Km 00:46:19
Bike 18.5K 18.50 Km 00:53:18
Bike 22.5K 22.50 Km 01:01:30
Bike 24K 24.00 Km 01:04:04
Total Bike 24.00 Km 01:04:04
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:11:44
Run 3.75K 3.75 Km 01:23:31
Run 5K 5.00 Km 01:29:15
Total Run 5.00 Km 01:29:15
מעבר
T1 00:03:55
T2 00:01:24
הצג מפה